Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Τι καλύπτει:

  • Απώλεια Ζωής: Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
  • Καλύπτεται η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητά για εργασία, που θα προέλθει εξαιτίας ενός ατυχήματος.
  • Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, εντός ή εκτός νοσοκομείου λόγω ατυχήματος, ανάλογα με το κεφάλαιο της επιλογή σας.
  • Δυνατότητα καταβολής μηνιαίας αποζημίωσης σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητάς για εργασία από ατύχημα, με μέγιστη διάρκεια καταβολής τα δύο έτη.

Ποιες ανάγκες καλύπτει:

  • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
  • Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.
  • Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης.
  • Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι , σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης (μπορείτε να ενημερωθείτε για την κάλυψη της Πρόσκαιρης Ανικανότητας, κάνοντας κλικ εδώ και για την κάλυψη της Απώλειας Εισοδήματος, κάνοντας κλικ εδώ)