Διάγνωση Σοβαρών Ασθενειών

Ο ασφαλισμένος έχει άμεσα στη διάθεσή του ένα σημαντικό κεφάλαιο προκειμένου να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της υγείας του.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαχειριστεί το διαθέσιμο αυτό κεφάλαιο, χωρίς περιορισμούς καθώς δεν σχετίζεται με έξοδα νοσηλείας ούτε προϋποθέτει νοσηλεία:

  • αξιοποιώντας άμεσα τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα ιατρικά και διαγνωστικά / θεραπευτικά μέσα
  • καλύπτοντας οικονομικές ανάγκες που πιθανόν να δημιουργηθούν από την απότομη διακοπή εργασίας του
  • διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά του (πρόσθετη νοσηλευτική φροντίδα, ειδικό εξοπλισμό, απαραίτητες αλλαγές στο σπίτι, κλπ)
  • προσφέροντας στον ασφαλισμένο ασθενή την άνεση να χρηματοδοτεί τις μικρές και μεγάλες επιθυμίες του, κερδίζοντας αισιοδοξία και ψυχική γαλήνη που συντελεί σημαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποκατάσταση του προβλήματος Υγείας.