Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα

Η Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη, με την οποία εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που λόγω των υποχρεώσεών τους εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ενός θανατηφόρου ατυχήματος (π.χ. άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά, άνθρωποι που εκτελούν μια επικίνδυνη χειρωνακτική εργασία κ.α.) και οι οποίοι ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Επιλέγοντας την κάλυψη της «Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα» εξασφαλίζετε:

  • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα”

  • Πολύ οικονομική κάλυψη. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας με οικονομικό τρόπο.
  • Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας.