Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

Με την κάλυψη αυτή ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να εισπράττει ένα προκαθορισμένο ποσό μηνιαία, για όσο χρόνο δεν μπορεί να εργαστεί εξαιτίας ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας, ανεξάρτητα αν αυτός βρίσκεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή στο σπίτι.

Για τη διάρκεια της κάλυψης και το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης υπάρχουν μικροδιαφορές από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Συνήθως έχει αναμονές για την έναρξη της κάλυψης π.χ. 7 ημέρες για ατύχημα 14 για ασθένεια ή 14 ημέρες για ατύχημα & 31 για ασθένεια.

Ασφαλίζει ποσό ανά μήνα π.χ. 600€ αλλά αναλογικά ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται για όσες ημέρες δεν μπορεί να εργαστεί.