Ασφάλεια Ζωής & Προστασίας

Η Ασφάλεια Ζωής προστατεύει τους δικούς σας ανθρώπους από απρόσμενες οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από αιφνίδια απώλεια ζωής.

Η ασφάλεια ζωής, μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά σας για:

  • Την αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (Έξοδα διαβίωσης, στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κλπ)
  • Την αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας (έξοδα νοσηλείας, ταφής του θανόντος, κλπ)
  • Την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών

Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Τα Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας εξασφαλίζουν τους ανθρώπους που αγαπάτε, σε περίπτωση απώλειας ζωής, καθώς πληρώνει άμεσα στους δικαιούχους το κεφάλαιο κάλυψης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόωρη απώλεια ζωής. Υπάρχουν πολλά είδη ασφάλισης ζωής, αλλά εμπίπτουν γενικά σε δύο κατηγορίες:

Απλή Ασφάλεια Ζωής
Ισόβια Ασφάλεια Ζωής

Συμπληρωματικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Με τα Συμπληρωματικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας θα έχετε ακόμα πιο ολοκληρωμένη προστασία, για να αντιμετωπίσετε ένα απρόοπτο γεγονός, με ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος, διάγνωσης σοβαρών ασθενειών, ανικανότητας για εργασίας ή απώλειας εισοδήματος.

Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα
Διάγνωση Σοβαρών Ασθενειών
Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος
Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων
Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας
Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος
Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο +302106898999 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας info@insbrokers.gr