Ασφάλεια Υγείας

Επειδή η προστασία της υγείας, τόσο της δική σας όσο και της οικογένειάς σας, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα, σας προσφέρουμε αξιόπιστες και πλήρεις καλύψεις υγείας, Μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, με πολλαπλές επιλογές που έχουν στόχο την ολιστική προστασία, σύμφωνα με τις ανάγκες  και την οικονομική σας δυνατότητα, σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας εξασφαλίζετε:

  • Κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης από Ασθένεια & Ατύχημα, σε νοσοκομείο της επιλογής σας, εντός και εκτός Ελλάδος
  • Επείγουσα ιατρική βοήθεια στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου / κλινικής για την αντιμετώπιση έκτακτους περιστατικού
  • Επικουρική ασφάλιση με δημόσιο φορέα και ομαδικό ασφαλιστήριο
  • Πρόσθετες δωρεάν παροχές υγείας

Νοσοκομειακά Προγράμματα Υγείας

Metlife: ABC Health Care
Generali: Medical Safety
Generali: Medical Family
Eurolife: Premium Νοσοκομειακό 100%
Groupama: Santé Confort Plus

Προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

Προγράμματα που καλύπτουν την ανάγκη πρόληψης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς.

Metlife: MediCare Generation Next
Generali: Health Keeper
Metlife: Dental Plus
Metlife: Lady Care