Ασφάλεια Εισοδήματος

Η ασφάλεια εισοδήματος εξασφαλίζει την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου του ασφαλισμένου με τον ίδιο φυσικό τρόπο που το κάνει ο ίδιος, παρέχοντας του το μηνιαίο εισόδημα που καθόρισε ο ίδιος ότι θέλει να έχει σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια και επιπλέον εξασφαλίζει τη διατήρηση του οικογενειακού εισοδήματος και την απρόσκοπτη συνέχιση της ζωής της οικογένειας όταν ο ίδιος δεν θα μπορεί πλέον να είναι κοντά της.

Προστασία Εισοδήματος

  • Μόνιμη απώλεια εισοδήματος
  • Πρόσκαιρη απώλεια εισοδήματος
  • Απώλεια επαγγελματικής ικανότητας

Προστασία Οικογένειας

  • Κάλυψη δαπανών για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση

Το παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα έχει κυρίως αποταμιευτικό χαρακτήρα προβλέποντας την καταβολή του ασφαλίσματος στον ασφαλισμένο (ανήλικο παιδί) στη λήξη της ασφάλειας. Τη χρονική στιγμή, δηλαδή , που θα έχει την ανάγκη ενός κεφαλαίου για την επαγγελματική του αποκατάσταση ή την εξασφάλιση των σπουδών του ή κάποιας άλλης σημαντικής αγοράς γι’ αυτό.

Ταυτόχρονα, έχει και ασφαλιστικό χαρακτήρα με την προσθήκη της Α.Π.Α ή ΑΠ.Α.Θ.Α (απαλλαγή πληρωμή ασφαλίστρων λόγω θανάτου και ανικανότητας), όπου εξασφαλίζεται η συνέχιση του συμβολαίου χωρίς περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων, αν συμβεί θάνατος ή ανικανότητα για εργασία του λήπτη της ασφάλισης.

Προστασία Ποιότητας Ζωής

  • Σύνταξη
  • Αποταμίευση

Προστασία Δανειοληπτών

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου:
  • Καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή κάλυψη μειούμενων αναγκών στο μέλλον.
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μειούμενου Κεφαλαίου