Αποταμίευση

Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της εταιρίας αποτελούν μοναδικές εγγυήσεις για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεων από κορυφαίους επενδυτικούς οίκους.
  • Δυνατότητα επιλογής Unit Linked ανάλογα με τους επενδυτικούς προσανατολισμούς του επενδυτή
  • Διαφάνεια και καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης σε αντίθεση με κλασσικά προϊόντα
  • Εύκολη και γρήγορη ρευστοποίηση της επένδυσης
  • Διασπορά επενδυτικού κινδύνου
  • Σχετική προστασία από έντονες διακυμάνσεις των Χρηματιστηριακών Τιμών (στο εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο & σε «συντηρητικά» Αμοιβαία Κεφάλαια)
  • Ασφαλιστική Προστασία
  • Δυνατότητα έκτακτης επένδυσης για αύξηση της αρχικής επένδυσης.
  • Δυνατότητα μερικής ρευστοποίησης.
  • Δυνατότητα μετατροπής της επένδυσης σε σύνταξη σε αντίθεση με άλλες επενδύσεις

Αποταμιευτικά Προγράμματα

Metlife Accelerator Plus 2.0
Interamerican Capital Save
Interamerican Capital Pension